top of page

Badanie MindSonar + mentoring kariery

Poznaj moc swojego umysłu


Opis usługi

Test Mind Sonar, to pierwsze narzędzie psychometryczne dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach (kontekstach). Definiujemy mindset w konkretnych kontekstach (określonych rodzajach sytuacji), ponieważ tylko w kontekście daje on prawdziwy obraz funkcjonowania człowieka. Kilka przykładów kontekstów: - ja jako lider, - ja w pracy w firmie… - ja w zespole, - jestem w relacji z przełożonym, Test pozwala na lepsze zrozumienie własnego profilu myślenia i percepcji, co może mieć wpływ na różne aspekty życia, takie jak kariera, relacje i rozwój osobisty. MindSonar ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie korzystne jest poznanie sposobu myślenia człowieka i jego motywacji. Znajomość profili MindSonar ludzi (pracowników, klientów): • pomaga określić kulturę organizacyjną firm, działów czy zespołów, • pozwala wdrażać skuteczne przywództwo, • poprawia komunikację między ludźmi, • pomaga w rozwiązywaniu konfliktów, • przyspiesza znacząco coaching, • przyspiesza zmianę postaw w szkoleniach, • daje nową motywację zespołom, • ułatwia budowanie ścieżek rozwojowych, • ułatwia modelowanie najlepszych w swojej klasie, • podnosi jakość budowanych profili stanowiskowych oraz samej rekrutacji, • wskazuje obszary do poprawy w każdym obszarze funkcjonowania. A przede wszystkim motywuje ludzi do pozytywnej zmiany. Cena obejmuje: - spotkanie wstępne niezbędne do ustalenia kontekstu (do 30 minut), - dostęp do platformy testowej oraz instrukcję postępowania, - 32 stronicowy raport, który opisuje: kryteria Twojego sukcesu lub porażki, systemy wartości, które inicjują Twoje działanie, dokładny opis 13 wzorców myślenia, tworzących Twoją strategię mentalną w danej sytuacji. - 2 godzinną sesję informacji zwrotnej, której celem jest dostarczenie Ci dodatkowych informacji na temat Twojego profilu psychologicznego w badanym kontekście, dzięki czemu będziesz świadomiej podejmować decyzje w badanym kontekście, co przełoży się na większe sukcesy w życiu zawodowym i osobistym. - godzinne spotkanie mentoringowe, do wykorzystania w okresie 3 miesięcy od daty sesji informacji zwrotnej. Cena: 1340 pln +VAT. Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji przed zakupem.


bottom of page