top of page

Badanie MindSonar

Wykonaj test MindSoanr® i rozszyfruj swoje style myślenia.


Opis usługi

Test Mind Sonar, to pierwsze narzędzie psychometryczne dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach (kontekstach). Definiujemy mindset w konkretnych kontekstach (określonych rodzajach sytuacji), ponieważ tylko w kontekście daje on prawdziwy obraz funkcjonowania człowieka. Kilka przykładów kontekstów: - ja jako lider - ja w pracy w firmie… - pracując na tym stanowisku - ja w zespole - gdy jestem w najlepszej formie - kiedy występuję publicznie - kiedy jestem w relacji z przełożonym Test pozwala na lepsze zrozumienie własnego profilu myślenia i percepcji, co może mieć wpływ na różne aspekty życia, takie jak kariera, relacje i rozwój osobisty. MindSonar ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie korzystne jest poznanie sposobu myślenia człowieka i jego motywacji. Jeśli jesteś doświadczonym coachem, trenerem, konsultantem biznesowym, menedżerem, pracownikiem działu HR; zapoznałeś/ zapoznałaś się już z uproszczonymi teoriami klasyfikującymi preferencje zachowań ludzi, a chcesz teraz jeszcze głębiej poznać złożone style myślenia swoich klientów/pracowników: wspierające ich w sukcesach oraz te, które są przyczyną porażek, to dołącz do społeczności MindSonar. Znajomość profili MindSonar ludzi (pracowników, klientów): • pomaga określić kulturę organizacyjną firm, działów czy zespołów, • pozwala wdrażać skuteczne przywództwo, • poprawia komunikację między ludźmi, • pomaga w rozwiązywaniu konfliktów, • przyspiesza znacząco coaching, • przyspiesza zmianę postaw w szkoleniach, • daje nową motywację zespołom, • ułatwia budowanie ścieżek rozwojowych, • ułatwia modelowanie najlepszych w swojej klasie, • podnosi jakość budowanych profili stanowiskowych oraz samej rekrutacji, • wskazuje obszary do poprawy w każdym obszarze funkcjonowania. A przede wszystkim motywuje ludzi do pozytywnej zmiany. Cena zawiera: - Sesję przygotowawczą, spotkanie wstępne niezbędne do ustalenia kontekstu (do 30 minut), - dostęp do platformy testowej oraz instrukcję postępowania, - 32 stronicowy raport, który opisuje: kryteria Twojego sukcesu lub porażki, systemy wartości, które inicjują Twoje działanie, dokładny opis 13 wzorców myślenia, tworzących Twoją strategię mentalną w danej sytuacji. Cena: 650 pln +VAT. Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji przed zakupem.


bottom of page